ЦЕНТЪР ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В СИГУРНОСТТА И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

CENTER FOR STRATEGIC RESEARCH IN THE FIELD OF SECURITY AND INTERNATIONAL RELATIONS


БЮЛЕТИНИ 2018/19/20/21/22

 

        Изследвания     Коментари     Новини     Кои сме ние     Контакт с нас     Галерия

 

СИГУРНОСТ

МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

 

 

Джеймс Кантън, “В дълбините на бъдещето”

Директорът на американския “Институт за глобални перспективи” Джеймс Кантън проследява десетте тенденции, които ще определят бъдещето на света: Източници на енергия, Работна сила, Медицина на дълголетието, Авангардни науки, Сигурността в бъдещето, Глобализация, Климат, Бъдещето на индивида и Америка и Китай. Пет фактора ще определят екстремното бъдеще: Скоростта, Комплексност, Риск, Промяна, Изненада.

Издателство “Изток-Запад”, 2010 г., 458 стр.

Джордж Фридман, “Следващите 100 години- геополитическа прогноза за ХХI век“

Според Джордж Фридман през 21 век светът ще преживее събития, които днес изглеждат невъзможни –очаква ни Втора студена война, в която Русия отново ще загуби. Полша, Турция, Япония и Мексико ще са новите велики сили, а Китай, разпокъсан от вътрешни противоречия, ще е само регионален фактор. В средата на столетието ще избухне глобален коонфликт. САЩ окончателно ще се утвърдят като едноличен лидер за сметка на Европа.

Издателство НСМ Медиа 2009 г., 312 стр.

Tony Yudt, Das vergessene Jahrhundert”, издадена в САЩ, Германия и Швейцария, на английски и немски език

Какво място заема Европа сред суперсилите? Какво означава социална справедливост? Авторът представя политически мислители на 20 век, които със своите аргументи определят дебатите в тази епоха. Сред тях са и по-малко известните Primo Levi, Arthur Koestler, Hannah Arend, Eric Hobsbawn, Albert Iamus и други. Заемайки спорни и понякога грешни позиции срещу тези авторитети, авторът прави изложението още по-интересно.

Издателство Carl Hauser, München, 2010 г. , 475 стр.

Ali Fathollah Nejad, Der Iran-Konflkt und die Obama-Regierung

С влизането в длъжност на новия президент на САЩ Барак Обама бе свързана голямата надежда след години нарастваща опасност от война с Иран. Авторът анализира стратегически документи на САЩ относно възможно решение на Иранския конфликт- от дипломация за прикриване подготовка за война до селективно сближаване. Потърсен е отговор на въпроса, доколко може да се очаква обрат в политиката на президента Обама.

Издателство Universitätsverlag Potsdam, 2010 год. , 78 страници

William R. Polk, Aufstand. Widerstand gegen Fremdherrschaft- vom amerikanischen Unabhängigkeitskrieg bis zum Irak

Авторът сравнява въстанически движения през последните 200 години и обяснява причините за техните успехи. Водещи западни политици твърдят, че талибаните в Афганистан не могат да бъдат победени. Уилиям Поулк отива крачка напред и прави извода, че дори НАТО да победи във военно отношение талибаните в Афганистан, западната международна общностг ще се провали.

Издателство Hamburger Edition , 2010 год., 340 стр.

Julian E. Zelizer, Arsenal of Democracy – The Politics of National Security From World War II to the War of Terrorism

В книгата се изследва взаимовръзката между вътрешна и външна политика през последните 60 години. Разглеждат се въпросите на израстване на военната индустрия, военните разходи, правата на човека и др. Въпреки настъплението на “неоконсерваторите”, няма нищо “neo” във външната политика на Буш, твърди авторът. Военнолюбивия национализъм е заменен от него с понятието “консервативен интернационализъм”.

Издателство Basic Books, 2009 год. , 592 стр.

Erics Hobsbawn , Globalisierung, Demokratie und Terrorismus“

Авторът многократно налага две съдържателни връзки между тези три понятия от заглавнието на книгата – глобализация, демокрация и тероризъм: националната държава, която все повече се разпада и капитализма, който допринася за разпада на цели империи, които дълго формираха лицето на светга. Какво ще последва след епохата на империите е повече от неясно.

Издателство Deutscher Taschenbuch Verlag, 2010 год., 180 стр.

Предстоящо: Theo Padnos, “Undercover Muslim”

Авторът е прекарал 3 години под прикритие в ислямско училище в Йемен за изучаване на корана. Той описва преживяванията и впечатленията си от фанатизирани ислямисти. Според него ислямът има радикални аспекти, но и мистични и чувствителни страни. Големият проблем е представата за света. След кратък период учениците се чувстват лично застрашени от Запада и искат да отвърнат на удара. Не всеки ученик обаче става терорист. Расте броят на радикалните ислямистки групи в Йемен, които ще хвърлят страната в хаос.

Издателство Bodley Head, USA, пролет 2010

Thorsten G. Schneider, “Islamfeindlichkeit- wenn die Grenze der Kritik verschwimmen” /Враждебността срещу исляма- когато се размиват границите на критиката/

Книгата обхваща периода от ранното средновековие до актуалните ислямски мрежи в интернет. Нито една религия не е натоварвала съзнанието на европееца с толкова негативни асоциации. Медийното направляване на страховете пречи на интегрирането на мюсюлманите – имигранти.

Издателство Deutscher Taschenbuch Verlag, 2010 г., 180 стр.

Thomas Schirrmacher, “Fundamentalismus- wenn die Religion zu Gefahr wird” /Фундаментализъм- когато религията се превърне в опасност/

Религиозната общност защищаваща религиозните свободи не би могла да се определя като фундаменталистка. Отхвърлянето на религиозните сквободи е ясен индикатор за фундаменталистка насоченост, макар и не едниствен. Авторът предупреждава, че фундаментализмът може да произтича и от държава, която е попаднала под контрола на фундаменталисти.

Издателство SCM Hänser, 2009 год., 128 стр.

Русия през 21 век: образът на желаното утре”, доклад на Института за съвременно развитие /ИНСОР/

Докладът от 65 страници цели да предостави алтернативен план за бъдещето на страната спрямо Стратегия 2020. Отправна точка е всеобщото модернизиране на Русия. Предложенията са за членство в НАТО, изграждане на съвременна армия до 500 000 души, съкращаване продължителността на мандата на президента и депутатите, до 30% държавно участие в икономиката и др.

ИНСОР, Москва, 2010 год. 65 стр.

Алексей Кунгуров, Секретнье протоколь или Кто подделал пакт Молотова- Рибентропа

Книгата е посветена на изследване проекта на американските специални служби по внедряване в масовото съзнание мита за съществуване на секретни протоколи, подписани от Молотов и Рибентроп на 23. 08. 1939 г. , едновременно със сключването на съветско-германския договор за ненападение.

Издателство ЭКСМО, 2009 год., 624 стр.

Brian Whitaker, What,s Really Wrong with the Middle East /Какво погрешно става наистина с Близкия Изток/

Британският журналист Brian Whitaker анализира това, което нарича “арабска болест”. Той вярва, че репресивните рефлекси на арабските режими така са се задълбочили, че са просмукали цялото общество. Авторът търси и отговор на въпроса, как Западът би могъл да подпомогне промяната в Близкия Изток.

Издателсдтво Sagi Books, London, 2009 год.

 

 

 

ПРЕПОРЪЧВАМЕ

 

Джеймс Кантън, “В дълбините на бъдещето”

 

Джордж Фридман, “Следващите 100 години- геополитическа прогноза за ХХI век“

 

Tony Yudt, Das vergessene Jahrhundert”

издадена в САЩ, Германия и Швейцария, на английски и немски език

 

Ali Fathollah Nejad, “Der Iran-Konflkt und die Obama-Regierung”

 

William R. Polk, Aufstand. Widerstand gegen Fremdherrschaft- vom amerikanischen Unabhängigkeitskrieg bis zum Irak

 

Julian E. Zelizer, Arsenal of Democracy – The Politics of National Security From World War II to the War of Terrorism

 

Erics Hobsbawn , Globalisierung, Demokratie und Terrorismus“

 

Предстоящо: Theo Padnos, “Undercover Muslim”

 

Thorsten G. Schneider,Islamfeindlichkeit- wenn die Grenze der Kritik verschwimmen” /Враждебността срещу исляма- когато се размиват границите на критиката/

 

Thomas Schirrmacher, “Fundamentalismus- wenn die Religion zu Gefahr wird” /Фундаментализъм- когато религията се превърне в опасност/

 

“Русия през 21 век: образът на желаното утре”, доклад на Института за съвременно развитие /ИНСОР/

 

Алексей Кунгуров, Секретнье протоколь или Кто подделал пакт Молотова- Рибентропа

 

Brian Whitaker, “What,s Really Wrong with the Middle East” /Какво погрешно става наистина с Близкия Изток/

 


csr.office@yahoo.com  

2009 Всички права запазени.                                                                                          Последна актуализация

  08.12.2022