ЦЕНТЪР ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В СИГУРНОСТТА И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

CENTER FOR STRATEGIC RESEARCH IN THE FIELD OF SECURITY AND INTERNATIONAL RELATIONS


БЮЛЕТИНИ 2018/19/20/21

 

 
      Изследвания     Коментари     Новини     Кои сме ние     Контакт с нас     Галерия

СИГУРНОСТ

МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

В процес на разработване:

Европейски съюз

“ Турция между ЕС и Близкия Изток и Евразия и границите на разпространение и утвърждаване на европейските ценности”

European Union

„Turkey between EU, Middle East and Eurasia and the limits of distribution and consolidation of European values”

 

Въоръжени сили

“Развитието и възможностите на въоръжените сили на Русия до 2020 г.”

Armed forces

Development and capabilities of the armed forces of Russia until 2020”

 

Въоръжение и техника

“Технологични тенденции във въоръженията и бойната техника на бъдещите армии и влиянието им върху развитието на оперативните способности и управление на въоръжените сили”

Armament and Technology

Technological tendencies in armaments and military equipment of the future Army and its influence on the development of operational and management capabilities of the armed forces”

 

Разузнаване

“Ролята на разузнавателните служби във външната политика, сигурността и отбраната- минало, настояще и бъдеще”

Intelligence
”The role of intelligence services in foreign policy, security and defense – their Past, Present and Future”

 

 

 

 

 

CSR в ТВ – и радио –предавания

 

ПРЕПОРЪЧВАМЕ

 

НАКЪДЕ ОТИВА ЕВРОПА

 

МЕЖДУНАРОДНАТА ПОЛИТИКА И БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ

 

НАКЪДЕ ОТИВА СВЕТЪТ

 

 

Пестеливата суперсила

 

Сенчестият пазар

 

Косовският възел на Балканите

 

Десетилетието. В сянката на лидери, избори и войни

 

Gudrun Krämer: Demokratie im Islam

 

The Constitution of Liberty

 

GCHQ. The uncensored story of Britain's Most Secret Intelligence Agency

 

Новое дворянство: Очерки истории ФСБ

 

Hein G. Kiessling, ISI und R&AW

 

Alexander Rahr, „Der kalte Freund – warum wir Russland brauchen: Die Insider-Analyse“

 

"Развилки новейшей истории России". Егор Гайдар, Анатолий Чубайс

 

Tom Koenigs, Machen wir Frieden oder haben wir Krieg?

 

"Was Muslime wirklich denken. Der Alltag, die Extremisten, die Wahrheit dazwischen"

 

"Weniger Demokratie wagen" , Laszlo Trankovits , Verlag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

 

Kissinger H. On China. The Penguin Press, 2011. - 586 p.

 

Helmut Schmidt: Religion in der Verantwortung.

 

 

БЮЛЕТИН

технологии, въоръжение, наука

Последен брой         

Предишни бюлетини 

1  2  3  4

 

 


csr.office@yahoo.com  

  2009 Всички права запазени.                                                                                            Последна актуализация

  07.11.2021