ЦЕНТЪР ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В СИГУРНОСТТА И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

CENTER FOR STRATEGIC RESEARCH IN THE FIELD OF SECURITY AND INTERNATIONAL RELATIONS


БЮЛЕТИНИ 2018/19/20/21/22

        Изследвания     Коментари     Новини     Кои сме ние     Контакт с нас     Галерия

 

СИГУРНОСТ

МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

 

 

Пестеливата суперсила. Глобалното лидерство на Америка в условията на финансов недостиг, Майкъл Мандълбаум, Военно издателство, 2011 г.

Анализ за бъдещата международна роля на САЩ. Авторът прогнозира значително намаляване на парите, които САЩ отделят за да бъдат водеща сила в света. Америка трябва да намали потреблението на петрол чрез налагане на по–високи данъци върху бензина. Съдържа и спорни и по–скоро неверни изводи, като този, че разширяването на НАТО е било грешка, но и верни и интересни оценки и разсъждения за глобалния ред в сферата на сигурността.

 

Сенчестият пазар. Големите играчи и новият световен ред. Ерик Уайнър, НСМ Медиа, 2011 г.

Финансовият бестселър на Уолстрийт. От няколко години в Пентагона разиграват симулации на финансови войни. Резултатите са: Америка винаги губи. Позицията на долара като глобална валута е застрашена. В ход са тайни преговори за замяната му  в търговията с петрол. Как Великобритания пропиля приходите си от нефт и защо освободи либийския терорист, взривил самолета на „Пан Ам” над Локърби? Най–големият притежател на американски ценни книжа е Китай. През 2010 г. Пекин контролира 2,5 трилиона долара сато резерви в чужда валута.

 

Косовският възел на Балканите. Възникване, развитие, решения, Ангел Първанов, Военно издателство, декември  2011 г. 378 стр., цена 17 лева.

Първото и единствено засега българско издание, в което в такава широчина и с такъв дълбочинен анализ са представени проблемите, свързани с Косово в своето развитие и опитите за разрешаването им. Специално внимание е отделено на етнополитическото организиране на албанския фактор в Македония след разпадането на Югославия. Промените на държавните граници в териториите, обитавани от албанци, са илюстрирани с няколко цветни карти.

Десетилетието. В сянката на лидери, избори и войни“, Симеон Василев, декември 2011 г.

Книгата на Симеон Василев „Десетилетието” е част от поредицата „Световният гамбит”. Тя е книга за личностните, променили международните отношения. Това е един анализ, един вечен опит да се пренесат десет години във вечността, в миналото и поне българското бъдеще. Иначе календарните граници са условни, те рядко съвпадат с действителните промени в историята на човечеството. За да отсечеш един период, не е нужен сатърът на календара, а скалпелът на анализатора. Книгата ще бъде полезна с това, че не се отдава на изкушението да борави само с крайности, а да намери една средна, константна величина в политическото, стопанското и културното развитие на съвременния свят.

Gudrun Krämer: Demokratie im Islam. Der Konflikt zwischen Reform und Islamismus in der arabischen Welt
C.H.Beck Verlag, München 2011

„Демокрация в исляма. Конфликтът между реформа и ислямизъм в арабския свят” Важен анализ на въпроса, дали демокрацията и правата на човека могат да си пробият път в ислямския свят. Авторкакта разглежда и модела на многопартийна демокрация. Необходима книга за всеки, който иска да разбира ставащото в арабските страни.

 

The Constitution of Liberty

The Definitive EditionFriedrich voh Hayek, University of Chicago Press, 2011

"In an age when many on the right are worried that the Obama administration''s refform of health care is leading us toward socialism, Hayek''s warnings fromt he mid-twentieth century about society''s slide toward despotism, and his principled defense of a minimal state, have foudn strong political resonance. . . . The notes [to this edition] make clear the extraordinary bradth and depth of Hayek’s erudition, and his ability to wander far beyond economics into history, philosophy, biology, and other fields." Francis Fukuyama.

 

«GCHQ. The uncensored story of Britain's Most Secret Intelligence Agency»

Richard Aldrich

Известният експерт по специалните служби в академичните кръгове на Великобритания и автор и на познатата «The Hidden Hand. Britain, America and Cold War Secret Intelligence» за борбата на разузнаванията в годините на Студената война, представя този път нецензурирана история на най–секретната разузнавателна служба на Великобритания. Ричард Олдрич упреква Ким Филби, че е ползвал много изборно факти за британското разузнаване, показващи само слабости и некомпетентност.  Инетерес представлява изложението за електронното разузнаване и осигуряване на военните операции в Ирак и Афганистан.

 

Новое дворянство: Очерки истории ФСБ" издательство Альпина Бизнес Букс / Юнайтед Пресс.

Книгата на журналистите Андрея Солдатова и Ирины Бороган излезе по–рано в САЩ под заглавие  "The New Nobility. The Restoration of Russia's Security State and the Enduring Legacy of the KGB" ("Новое дворянство"). Авторите изследват дейността на ФСБ през 20009 те години. Те стигат до извода, че не са верни тезите за завземане на власт от бившите сътрудници на съветските тайни служби. Даже нямат никакъв принос в днешното държавно устройство. Икономическият и политически ред се  определял не от тях, а от онези олигарси и други фигури, които са довели Путин на власт. ФСБ по скоро е помагало да се запази този ред. Разглеждат се въпроси на противоречия между редовия състав и средния ешалон с генералитета. Последният, висшият ешалон се отличава с професионален прагматизъм.

 

Hein G. Kiessling, ISI und R&AW

Тайните служби на Пакистан и Индия. Конкуриращи се ядрени сили, тяхната политика и международния тероризъм. Авторът има дългогодишен опит в Пакистан и региона. Той е представил ролята на пакистанското разузнаване в рамките на общата стратегия на пакистанския военен елит спрямо Индия и Афганистан. Критично е разгледан въпроса за неефективността на индийските служби в антитерористичната борба. Разгледана е и ситуацията от пролетта на 2011 г., когато бе ликвидиран Осама бин Ладен. 

Издателство: Dr. Körster, Berlin, 2011

 

Alexander Rahr, „Der kalte Freund – warum wir Russland brauchen: Die Insider-Analyse“

Анализът на Александър Рар, добър познавач както на Русия, така и на Запада, заслужава внимание, защото разглежда задълбочено и смело 12–те въпроса, поставени в книгата. „Защо се нуждаем от Русия и колко важна е тя? Погрешно ли се отнасяме с нея? Има ли демокрацията шанс? Кой управлява в Русия? Новият световен ред в разпределението на ресурсите. Четири тези за развитието на Русия. Ще стане ли отново империя?”

Издателство: Hanser Verlag München 2011

 

"Развилки новейшей истории России". Егор Гайдар, Анатолий Чубайс

Особено внимание в книгата се отделят на последните 25 години– перестройката, разпадането на СССР, създаването на новата руска държава. Якто и просто се обяснява, какви решения са вземани в тези съдбоносни години, промените в историята, които са ги предизвикали, ограниченията, принуждаващи да се действа по един, а не по друг начин. Често се спори правилно ли е действано или не. Но анализирайки събитията трябва да се разбира не само това, което е било, но и онова, което е било успешно избегнато. Това е особено важно в едно  преломно време, когато зададения политически коридор е много нисък и почти винаги се налага да се избира от всички лоши сценарий най–малко лошия.  Книгата се назмира в електронен вариант в PDF формат – http://www.polit.ru/article/2011/11/07/ChubaisGaidar_Blok/

 

Tom Koenigs, Machen wir Frieden oder haben wir Krieg?, Auf UN-Mission in Afghanistan, Verlag Klaus Wagenbach, 268 Seiten, € 19,90

Авторът е бил най–високопоставеният представител на ООН в решаващите години в Афганистан и представя нещата от непознат досега ъгъл без разкрасяване на събитията, а зад кулисите им. Той разказва за сложните дипломатически отношения, за посланици на дзападни държави, за проблематичната роля на медиите, за висша дипломация в условия на пустинни бури, абсурден протокол, странни константи въпреки очевидното нарастване на насилието, бомбените и самоубийствените атентати. Възстановяване и осовобждаване на Афганистан или пример за провал на една западна интервенция?

 

"Was Muslime wirklich denken. Der Alltag, die Extremisten, die Wahrheit dazwischen" John L. Esposito  и Dalia Mogahed представят резултатите от едно изследване, което представя вижданията на 90% от 1,3 милиарда мюсюлмани по света в 35 преобладаващо мюсюлмански страни. Западният свят се е люшкал в представите си от пълно възхищение на приказния ориент до пълно отрицание вследствие на радикалния ислям. Но нито едната нито другата предства отразява реалността, каквато е. Истината е някъде по средата.

Издателство, Redline Verlag, 2011

 

"Weniger Demokratie wagen" , Laszlo Trankovits , Verlag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung   

Искането за по–малко демокрация в Германия напоследък заема все повече място в дискусиите на влиятелни кръгове в страната. С тази ктнига дебатът се изнася пред по–широка обществена публика. Актуалните правителствени действия са парализирани от „гласа на народа”. Затова авторът иска „корекции в системата”. Тези корекции да се състоят в намаляване на демократичните норми на участие. По–чести избори увелечават натиска върху политиците да се отказват от болезнени решения за да не влошават шансовете си на следващи избори. Затова мандатите да са по–дълги. По отношение на правителствата авторът настоява за повече централизация, повече концентрация на власт, повече контрол.

 

Kissinger H. On China. The Penguin Press, 2011. - 586 p.

Патриархът на американската дипломация анилизира ключови епизоди от външната политика на Китай, като показва влиянието на древната и съвременна история на страната върху формирането на външнополитическия й курс и отношението към Запада. При това той се позовава и на лични познанаства с няколко поколения китайски лидери. Кисинджър счита, че основаните на сътрудничество отношения между САЩ и Китай са необходими за глобалната стабилност и мира. Той предупреждава, че ако между двете страни започне „студена война”, тя ще забави прогреса за цяло поколение и от двете страни на Тихия океан и ще внесе раздори между регионите във време, когато е необходимо глобално сътрудничество. Отношенията с Китай не бива да се превръщат в антагонистична игра.

 

Helmut Schmidt: Religion in der Verantwortung. Gefährdungen des Friedens im Zeitalter der Globalisierung. Verlag: Ullstein/ Propyläen;  256 S.; ISBN: 978-3-549-07409-1; 19,99 Euro

Хелмут Шмидт винаги се е занимавал с въпроса за отношението между религия и политика, защото отрано е разрбал, как религията може да бъде използвана за политически цели. Неговият апел към политиците в цял свят е за по–голяма отговорност за мира. При всички религии, религиозните водачи са внушавали на вярващите да гледат на другите религии с превъзходство, да ги смятат за по–долни. Хелмут Шмидт вижда обаче, че никой от религиозните водачи не се е дистанцирал ясно от това. Това поражда опасността от нови войни и конфликти навсякъде по света.

 

 

 

БЮЛЕТИН

технологии, въоръжение, наука

Последен брой         

Предишни бюлетини 

1  2  3  4

 

ПРЕПОРЪЧВАМЕ

 

Пестеливата суперсила

 

Сенчестият пазар

 

Косовският възел на Балканите

 

Десетилетието. В сянката на лидери, избори и войни

 

Gudrun Krämer: Demokratie im Islam

 

The Constitution of Liberty

 

GCHQ. The uncensored story of Britain's Most Secret Intelligence Agency

 

 

Новое дворянство: Очерки истории ФСБ

 

Hein G. Kiessling, ISI und R&AW

 

Alexander Rahr, „Der kalte Freund – warum wir Russland brauchen: Die Insider-Analyse“

 

"Развилки новейшей истории России". Егор Гайдар, Анатолий Чубайс

 

 

Tom Koenigs, Machen wir Frieden oder haben wir Krieg?

 

"Was Muslime wirklich denken. Der Alltag, die Extremisten, die Wahrheit dazwischen"

 

"Weniger Demokratie wagen" , Laszlo Trankovits , Verlag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung   

 

Kissinger H. On China. The Penguin Press, 2011. - 586 p.

 

Helmut Schmidt: Religion in der Verantwortung.


csr.office@yahoo.com  

2009 Всички права запазени.                                                                                          Последна актуализация

  08.12.2022