ЦЕНТЪР ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В СИГУРНОСТТА И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

CENTER FOR STRATEGIC RESEARCH IN THE FIELD OF SECURITY AND INTERNATIONAL RELATIONS


          Изследвания     Коментари     Новини     Кои сме ние     Контакт с нас     Галерия

 

СИГУРНОСТ

МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН № 1

ТЕХНОЛОГИИИ, ВЪОРЪЖЕНИЕ, НАУКА

/февруари 2009 г./

ТЕХНОЛОГИИ
На конференция за бъдещето на нанотехнологиите, проведена на 19.02.2008 г. в Берлин бяха представени нанотехнологични иновации в областите- микро- и наноелектроника, оптика, химия, медицинска техника, машиностроене и транспортни машини. След доклада на министъра на транспорта, строежите и развитието г-н Волфганг Тифензее и на носителя на нобелова награда проф. д-р Петер Грюнберг от Изследователския център в Юлих, бяха проведени два дискусионна кръга: “Приложни области на иновациите” и “Комерсализиране на нанотехнологичните иновации”. VDI Technologieemzentrum GmbH, който е и организатор на конференцията, представи първите резултати от обширното си изследване в сферата на нанотехнологиите. Специалистите са на мнение, че към 2015 година в целия свят оборотът на продукти на нанотехнологиите ще възлезе на 1 билион евро. Западногерманското правителство подпомага развитието на нанотехнологиите в страната с 640 милиона евро. За източногерманските провинции прилагането на нанотехнологиите означава създаване на нови работни места. ЕС е предвидил 1,5 милиарда евро за нанотехнологии до 2013 година. В 7-ма изследоватлеска програма за общо 50 милиарда евро ЕС предвижда 1,4 милиарда евро за сектора “Сигурност”.

В Ню Йорк, след 18 месечна развойна дейност на софтуерния продукт вече се реализира проекта, според който на телефона за спешни случаи 911 ще могат да се изпращат дигитални снимки и видеозаписи. От началото на 2010 год. дори полицейските патрули ще имат достъп до този информационен масив. Безспорно улеснение за издирвателната дейност.
Залавянето на престъпници на самото местопрестъпление става много по-вероятно. Тези възможности се предоставят не само на полицията.


Повече от 12 000 компютри са инсталирани във ведомства и служби в Ню Йорк. Подобно техническо решение засега се изгражда единствено в САЩ.

ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ
В Резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2009 г. относно Европейската стратегия за сигурност и Европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО) (2008/2202(INI)) се отбелязва:

60. Силно подкрепя укрепването на Европейски пазар за отбрана и сигурност посредством приемане на законодателните предложения на Комисията за обществени поръчки и прехвърляне в рамките на Общността и препоръчва по-нататъшни инициативи за постигане на тази цел, по-специално в областта на сигурността на доставките и сигурността на информацията;
61. Приветства във връзка с това приемането на Обща позиция на Съвета 2008/944/ОВППС от 8 декември 2008 г., определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване, с който Кодексът за поведение относно износа на оръжие се преобразува в правно обвързващ инструмент; освен това приветства факта, че на националните държави се предоставя възможността да приемат индивидуално по-строги мерки;
62. Припомня, че следва да се осигурят общи оръжейни системи чрез силна промишленост за европейска отбрана, която ще е в състояние да задоволява настоящите и бъдещите потребности на военните европейски сили и ще спомогне за придобиването от Европа на самостоятелност и независимост;
63. Настоява за увеличаване на финансирането от Общността за изследователска дейност в областта на сигурността и за стартиране на съвместни изследователски програми с участието на Комисията и на ЕАО.
................................................................................................................................

За ново оръжие САЩ ще изразходват 200 млрд долара годишно, което е видно от последните данни за военния бюджет. Това свидетелства, че САЩ провеждат иновационен път на развитие и изразходват за тази цел почти толкова, колкото за подръжка на армията си. /В България това съотношение е 20% към 80%, а в Русия – 40% към 60%/.

През 2009 година Русия ще изнесе военна продукция за над 8 милиарда долара, което надвишава износа й от 2008 година. По повод публикувните данни от СИПРИ–Лондон за 62% намаление на вноса на оръжие от Китай, което щяло да се отрази на руската отбранителна индустрия, „Рособоронаекспрот” отговаря, че експортът на руско въоръжение продължава да расте. Поръчковият портфейл на „Росооборонаекспорт” е 25 млрд долара. От Института за политически и военни анализи в Русия поясняват, че тенденциите към спад на износа на оръжие за Китай и Индия са неизбежни, но ръстът е за сметка на износ за Венецуела, Иран и др. страни. Продажби се осъществяват в Индонезия, Малайзия, Алжир, Виетнам. Тоест става дума за диверсификация на пазара. Интерес има към самолетите 5–то поколение, бойните системи 3– и 4–то поколение, които ще останат на въоръжение във всички страни по света до средата на века.
Подписаното споразумение между Йемен и Русия за 1 милиард долара обхваща доставки за изтребители МиГ 29, бойни хеликоптери, танкове Т-80 и Т-72, както и бронетранспортьори.

Министерството на отбраната на Република България има инвестиционна програма за 2009 г., обхващаща 25 проекта за 51 млн лева. През годината се предвижда стартирането на 13 проекта, които ще продължат и през следващите години и ще достигнат 359 млн лева. Целите, които МО си поставя са постигане на необходимите оперативни способности на войските и повишаване качеството на живот на военнослужещите. Продължава да се увеличава закъснението на два от големите приоритетни проекти– Тактическата комуникационна система и Многоцелеви изтребител.

В края на януари 2009 год. „Еurocopter” съобщи, че през 2008 год. е доставил на клиентите си 588 нови военни и граждански хеликоптери, което е ръст с 20% в сравнение с 2007 год. Оборотът му е бил 4,5 млрд евро. Постъпилите поръчки са за 715 нови вертолети на стойност 4,9 млрд евро. Общо поръчките на концерна са за 14 млрд евро и 1550 вертолети. Доставките на вертолетите „Кугар” за България протичат нормално и в срок.

EADS завърши първия транш от производството на многоцелевия изтребител „Юрофайтър”, който бе за 148 машини. След промените в някои договори се промени разпределението и обема на производство в траншовете. В транш 2 /блок 8/ сега се предвиждат вече 323 /а не 236/ самолета за Великобритания /91/, Германия Българската отбранителна индустрия /79/, Саудитска Арабия /72/, Италия /47/ и Испания /34/. Производството и изпитанията на самолетите от транш 2 започнаха през септември 2008 г. Разликата между транш 1 и 2 са в подобрената електроника, по–голям запаметяващ обем и по–голяма скорост на работа на компютрите. Добавени са нови ракети въздух–въздух и въздух–земя, контейнер за лазерно насочване, подобрени CBU-16 бомби. Интерес към самолета са проявили от 12 държави. При евентуална реализация на сделки с тях ще се доставя самолет от третия транш с разширени способности като смяна на ролята по време на полет, по–голям оперативен обхват, ракети „Метеор”, тежко въоръжение и т.н.

   Европейският многоцелеви изстребител „Юрофайтър”

През 2008 г. Българската отбрантиелна индустрия е изнесла своя продукция извън България за около 300 милиона лева, но това е все още малко, предвид на ненатоварените мощности. В България 250 фирми имат лиценз за производство и търговия с оръжие. Отнет е лиценза само на една фирма, търгуваща с оръжие. През последните 8 години не е имало нито едно нарушение от българска страна на международните норми за износ на оръжие. По повод на призива на руската страна за действия срещу държави, снабдявали с оръжие Грузия, зам. министърът на икономиката Куюмджиев заяви, че след 08 август 2008 г. не е издавано разрешение за износ на оръжие за Грузия.

В края на 2008 година българската фирма „Оптикс” представи най-новите си разработки- първият български термомерник, нощната приставка за дневни мерници, авиаторски очила за нощно виждане. Прави впечатление стремежа на "Оптикс" да участва във все по-комплесни проекти включващи не само доставка на електро-оптично оборудване, но и изграждане на интегрирани системи за наблюдение. Тя стана първата българска фирма носител на престижната японска награда за качество „Босей – стремеж към звездите”.
Федералното Министерство на образованието и изследванията на Германия ще подпомогне фирми от отбранителната индустрия в рамките на проекта “Изследвания за цивилната сигурност” с над 5 милиона евро. Военната компания “Диил” ще получи част от средствата за развитие на системи за разкриване на химически, биологически, радиационни, ядрени и експлозивни опасни вещества. Фирмата участва в проекта IRLDEX, който се занимава с разкриване на експлозивни вещества с помощта на инфрачервен лазер. Най-голям дял от държавната подкрепа получава “Сименс”- 3,2 млн евро. Концернът участва в няколко проекта в областта на “Защита на транспортната инфраструктура”. “Сименс” разработва “обширна системна концепция за сигурност” за големи летища, обхващаща съгласувани мерки и мероприятия в зависимост от категорията заплаха. Целта е изграждането на “Архитектура на сигурност” на принципа на люспите на глава лук, т.е. увеличаване на следене и противодействие отвън /околността на летището/ на вътре /раойна на летището/ и “ранно отркриване на опасностите”. Европейският концерн EADS получава 1,3 млн евро държавни средства за участие в изследователски проект „SiVe”. Той има за цел създаването на симулационна система за “широкоообхватен мениджмънт на риска” за летища. Системата позволява анализиране на “сценарий на заплаха” от различен характер, “оптимизиране на реакциите в случай на криза” и извеждане на съответните изисквания за действие. Финансирането на EADS е гарантирано и чрез подписаното неотдавна Споразумение между Франция и Германия за сътрудничество в областта на “Изследвания на цивилната сигурност”. То предвижда общи изследователски проекти. Между другото става дума и за “Минимизиране на риска при транспортиране на стоки, внос на експлозивни вещества, оръжия и др.”

ВЪОРЪЖЕНИЕ

Около 100 конгресмени са се обърнали към нoвия президент на САЩ Барак Обама с призив да се продължи производството на изтребителя от 5-то поколение F- 22 Raptor. Това било нужно в името на запазване на превъзходство на САЩ във въздуха, предвид на това, че Русия и Китай разработвали аналогични системи с покритие “стелт”. В действителност става дума за силно лобиране за производителя. МО е заделило 600 милиона долара за производството на още 4 самолета F-22 Raptor. Но окончателно решение на президента Обама още няма. ВС на САЩ имат на въоръжение 127 изтребителя F-22 Raptor и очакват доставката на още 60 през близките години. Интерес към закупуване на самолета досега са проявили Япония, Австралия и Израел, но износът му е забранен от американското законодателство поради опасността от изтичане на данни за използваните най-нови технологии.

   

F-22 Raptor  F-22 Raptor

Правителството на Норвегия е избрало многоцелевия изтребител на бъдещето F-35 Lightning II Joint Strike Fighter за наследник на F-16, който е на въоръжение понастоящем. Производител на новия самолет е американската “Локхиид Мартин”. Разходите за 48 броя JSF се очертава да бъдат около 2 милиарда евро. Сред аргументите за кандидатстване за придобиване на JSF освен че той отговарял на оперативните изисквания е и този за по-изгодната цена в сравнение с тази от предложението на шведската фирма СААБ за самолета й “Грипен”. Според министъра на отбраната на Норвегия F-35 е по-добър във воденето на разузнаване, въздушната отбрана, въздушния бой и поразяването на наземни цели. Самолетите ще бъдат доставени в периода 2016-2020 г.

Съгласно решение на правителството на Русия самолетостроителната компания “МиГ” ще получи 15 милиарда рубли за увеличаване на уставния капитал. Същевременно предприятието получи държавна поръчка за 17,3 милиарда рубли. МО на Русия ще закупи 28 изтребители МиГ 29. Производството на следващото поколение многоцелеви изтребител МиГ 35 ще бъде абсолютен приоритет.

Германия за първи път разполага със собствена сателитно базирана разузнавателна система, независима от атмосферни и други условия и способна с петте разузнавателни сателити-радари да обхване всяко кътче на земята. Това стана възможно след предаването на системата “SAR-Lupe” в Командването Стратегическо разузнаване в Гелсдорф до Бон. С това бе завършено въвеждането в експлоатация на цялата система. Реализацията стана възможна благодарение сътрудничеството с Русия. Германия стана третата страна в света след САЩ и Русия със собствено радарно сателитно разузнаване. В Командването Стратегическо разузнаване се извършва управлението на сателита, оценка на прехванатите данни и тяхната по-нататашна обработка. Разделителната способност е 1 метър, което означава възможност за наблюдение и на малки обекти. Заедно с френския сателит Хелиос 11, която е на база оптични технолгии, германската SAR-Lupe създава условията за по-тясно френско-германско сътрудничество.

Само 6 месеца след европейското изложение на роботи, на което бе заявено, че такива няма да бъдат снабдявани с оръжие, на форум в Бад Годесберг, Германия, всички участници бяха съгласни, че безпилотните летателни средства и автономни роботи, които досега бяха използвани само за разузнаване и други спомагателни цели, трябва да бъдат въоръжени. Последният известен случай на използване на безпилотно летателно средство за въоръжено нападение бе дни след избора на нов президент на САЩ. На 23 януари 2009 г. безпилотни летателни апарати “Предатор” унищожиха сгради в пакистански приграничен район, при което загинаха най-малко 18 души. Военните и в Европа вече искат да притежават такива на бойното поле. Дали американските “Predator B” или конкурентния израелски модел “Heron TP”, не е толкова важно. Скоро въоръжени роботи ще навлязат на въоръжение и това изглежда сигурно. Още днес отбранителни системи за защита от ракетно нападение като например бойната система “Aegis” за бойни кораби могат да реагират автоматично на заплахата. Предвид на краткото време за откриване на заплахата не е възможно друг начин за ефективна защита. Но все по-комплексните способности на роботите пораждат въпроса за етични принципи и социален контрол, чието значение бързо нараства. И докато в САЩ изследователи вече се занимават с въпроса как “етиката” във военния робот да бъде имплементирана, подобни изследвания няма никъде в Европа!

    Предатор, въоръжен с ракети

Две български фирми засега успешно продължават да развиват безпилотни летателни средства. Характеристиките, които постига „Авиотехника” ЕООД се отличават с повишена продължителност на полета и на максималното разстояние на системата за видеонаблюдение, например при БЛА „Сокол 3”. Другата фирма пък постига успешна комбинация на вградената техника, позволяваща продължителност на полета 1 денонощие, ефективност при сложни митеорологични условия и доставяне на разузнавателната информация в реално време, както потвърди директорът и Г.Георгиев.

Турция за втори път поиска от САЩ за закупи няколко /4 или 5/ бойни вертолети АН-1 „Кобра” поради намалялия й вертолетен парк вследствие на бойни загуби и неизправности. Този път САЩ дадоха съгласие и се очаква одобрение от администрацията на президента. Нуждите на Турция са за един преходен период, тъй като от 24. 06. 2008 влезе официално в сила договорът с италианската “Аугуста/Уестаенд” за 50 /плюс 41/ вертолета Т-129 на обща стойност 3,5 милиарда долара. Първата доставка обаче се очаква към 24. 06. 2013 год. Турция преговаряше и с руската страна за доставка на 32 руски Ми 28Н на стойност около 1 милиард долара, но до подписване на договор не се стигна.

ВВС на Индия ще получат 126 многоцелеви изтребители от американския производител “Локхид Мартин”. Предвижда се и договор за съвместно производство и по-нататъшна разработка на ракетите AGM-114 “Хелфайър-2” за въздушни и наземни платформи. Миналата година МО на Индия подписа договор за доставка на 6 военнотранспортни самолети С-130 J „Херкулес” за около 1 милиард долара. За следващите 5 години “Локхид Мартин” разчита на договори с Индия за 15 милиарда долара! Проблемът обаче, засега, е нерегулираният въпрос за система на контрол на доставяните технологии и въоръжения.

Обединените Арабски Eмирства ще закупят 4 стратегически ВТС С-17 “Глаоубмастер-3” от “Боинг” за 1,3 млрд долара и 12 ВТС С-130 J „Херкулес” от “Локхид Мартин” за 1,6 милиарда долара.
Обединените Арабски емирства сключиха договор и с “Абу Даби Шип Билдинг” за строителството на 12 бързи бойни катери “Ганната” /Шведски проект FSV-Fast Suply/ и модренизация на намиращите се на въоръжение други съдове за обща стойност 267 млн долара.
Добре познатите партньори на България:
- “Талескомюникейшън”, Франция сключи 2 договора с ОАЕ на обща стойност 88,992 млн долара;
- “Харис”, САЩ ще достави свързочна система за 51,894 млн долара;
- “Рейнметал”, Германия, ще изгради Център за бойна подготовка за 125,2 млн долара;
- MBDA ще достави пусковите установки за ракети “Марте” Mu 2/N за 12-те бързоходни бойни катери “Ганната”;
- Финландската “Патрия” ще достави 120 мм автоматични миномети NEMO.

Беларус предвижда в държавната си програма до 2010 год. основен ремонт и модернизация на самолети, вертолети, зенитни ракетни комплекси, станции на радиотехническото разузнаване, средствата за радиоелектронна борба. Прието е “принципно решение за снабдяване на ВС с перспективни ракетни и зенитно-ракетни комплекси в най-скоро време”. Намеренията за закупуване на безпилотни летателни средства от Израел станаха причина за спорове с Русия. Това предизвика негативна реакция в руските производители. Според експерти, руските безпилотни летателни апарати значително отстъпват на израелските.

Сърбия е предложила на Ирак да му продаде новия си БТР “Лазар”, производство на сръбското предприятие “Югоимпорт-СДПР”. Първият модел бе пуснат през 2008 год. БТР “Лазар” е бойна машина, предназначена за бойни действия и в градове и населени места. Може да се използва както от военни, така и от полицейски подразделения. Според експертите, противоминната му защита отговаря на съвременните стандарти. Въоръжен е с 20 мм оръдие, а екипажът е до 10 души. Очевидно Сърбия прави опити да възвърне позициите си на значим партньор във военно-техническата област, какъвто беше за Ирак в миналото. През декември 2007 г. Сърбия постигна споразумение с Ирак за доставката на леки учебни тренировъчни самолети Lasta 95, сръбско производство.

Article image   Сръбският БТР “Лазар”

Една дълга и поучителна история в корабостроенето е на път да бъде финализирана. След като през 2004 г. консервативната Нова Демокрация пое управлението в Гърция, бяха критично преразгледани текущи модернизационни проекти. Този подход засегна и построената в Германия в Howaldtswerke Deutsche-Werft GmbH (HDW) в град Кил подводница клас 214 съгласно договор от 2000 година за строителството на една подводница в Германия, а следващите 3 в гръцката Hellenic Shipzards (HSZ). /Схема, която много прилича на първоначалното предложение на Франция към България за 4 корвети./ От 2006 год. се водят преговори за приемане на построената подводница PAPANIKULIS, пусната на вода през 2004 г., а от 01. 02. 2005 год. започнала пробни изпитания на море. Въпреки успешното им завършване гърците претендират за несъответствие в спецификациите и технически недостатъци. От 2005 г. Гърция забавя плащанията по договора. Междувременно задълженията й нарастват на няколкостотин милиона евро. Едва през октомври 2008 г. изглежда по безупречен начин е доказано, че подводницата е напълно функционираща и сигурна и се очертава последният, можи би, преговорен етап за намиране на общоприемливо решение.

   Подводница клас 214

Българските ВМС получиха от Кралство Белгия и третата /и последна/ фрегата след „Дръзки” и „Горди”– фрегатата „Верни”. Този клас фрегати с водоизместимост 2200 т. и радиус на действие 6000 мили, макар и втора ръка, ще позволи на България да увеличи своите оперативни способности по море. „Дръзки” вече многократно участва в мисии на НАТО в Средиземно море. Засега само фрегатата „Дръзки” разполага с противокорабни ракети „Екзосес” ММ38. Съгласно договора Белгия достави и един минен ловец – „Цибър”. Със своите 605 тона водоизместимост той ще бъде най–големият противоминен кораб в цялата 130 годишна история на българските ВМС.

НАУКА

ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО СИГУРНОСТТА
Изданието „Изследванията по сигурността и управление на промяната в сектора за сигурност 1999-2008 г.” представя резултатите от множество проекти по сигурността от последните 10 години, анализирани в рамките на изследването SECRES-2008.
Акцентът се поставя на готовността за използване на операционния анализ и компютърно подпомагани учения като инструмент за подпомагане на промяната и доброто управление, по-скоро като инструмент на едно „умно” управление. Паралелно с този проект се разработва и знаниен портал по операционен анализ и компютърно подпомагани учения в подкрепа на управлението и промяната в сектора за сигурност.
Ст.н.с. I степен д.т.н. Стефан Хаджитодоров, наш национален представител в Научния комитет на НАТО подчертава в Предговора към сборника: „Предложеното от екип на Института по паралелна обработка на информация на БАН, Центъра за изследване на националната сигурност и отбрана към БАН и Сдружение „Джордж Маршал”- България изследване е заслужаващ поощрение опит за анализ на изследвания през последните 10 години и за очертаване на визия за консолидация около група за операционен анализ със съвместен център за симулации, обучение и анализ, изградени по няколко проекти с финансиране от Организацията на Североталнатическия договор-НАТО и Европейскиясъюз, както иснационално финансиране, например от МО, Министерството на извънредните ситуации, Националнияфонд „Научни изследвания”/, а не на последно място и чрез институционно финансиране от БАН.
Трябва да се отбележи, че развитието на Организацията за изследване и технологии на НАТО, Европейската агенция за отбрана, Съвместния изследователски център на ЕС, както и Европейския форум за изследвания посигурността и иновациите вмного голяма степен формира именно такава рамка на изследвания и в страните, членки на НАТО и ЕС, каквата е и нашата страна.
Една от сферите за иновации- публичната сфера, определя създаването на нови процеси и институции като направление за развитие. Опитът в предлагането изследване е също в тази посока- създаване на процес на разработка на концепции и експериментиране, поддържан от операционния анализ и компютърно подпомагани учения чрез нов тип институция- група за операционен анализ със съвместен център за обучение, симулации и анализ.
Изследването не е пълно- то не покрива всички проекти, изпълнени през последните години, то не предлага и изчерпателна стратегия и програма за изследвания по сигурността, но в същото време подготвя много добра основа за единно-обхватен и по-задълбочен анализ в тази област, който може да доведе до Бяла книга за изследванията по сигурността в България в контекста на членството в НАТО, ЕС и стратегическото партньорство със САЩ за изтеклите 10 и следващите 10-15 години.”
Уводът е озаглавен „Контекст на поректа- 10 години /1999-2008/ на промяна в сектора за сигурност. Негов автор е Велизар Шаламанов. Той посочва, че книгата е по-скоро отчет по продължилото 2 години научно изследване. Целта е била да се дефинира визия за развитие на изследванията по сигурността в следващите 10 години в интерес на ефективно управление на промяната всектора за сигурност.
Това изследване очертава подобластите на сигурността, като например гражданска сигурност, управление на кризи и др., които се нуждаят от научни зследвания. В същото време то посочва и подобластите на сигурността, които вече са обект на изследвания и отчита наличиетно или липсата на връзки между публикациите. Накрая, изследването посочва необходимостта от създаване на национална програма за изследвания по сигурността, която елеминира много от проблемите, съществуващи в научната и образователната сфера на сигурността в интерес на промяната в сектора за сигерност.
Предстоящите промени, или най-вероятните от тях според автора са:
- Създаване на Резерв на БА с функции и на национална гвардия;
- Изграждане на Агенция за разузнаване по модела на ДАНС;
- Създаване на Агенция за управление при кризи;
-Създаване на Агенция по модернизация и изследване на сектора за сигурност;
- Закупуване на критично важни системи: многоцелеви изтребители, раздари, системи „свой-чужд”, системи за разузнаване и управление;
- Създаване на интегрирано Министерство на отбраната, а по-късно и на интегриран сектор за сигурност;
- Развитие на регионалното сътрудничество и определяне на ролята на България в него;
- Интеграция на информационните и комуникационни системи в сектора за сигурност;
- Развитие на интегрирана сисетма за управление в извънредни ситуации;
- Реално пускане в действие на цялата система за спешни повиквания и региране нател.112.
При всички тези стъпки най-важното предизвикателство е взимането на решение, което в развитите страни се подпомага от операционнен анализ и компютърно подпомагани учения.

Все пак най-важното условие за ефективни изследвания и използването им за добро управление на сектора за сигурност е наличието на интегритет в сектора. В тази връзка на 01 юли 2008 г. НАТО създаде доверителен фонд за доброто управление в институциите на отбраната, чрез споразумение мужду Полша, Швейцария и Великобритания, с подписа на заместник-генералния секретар на НАТО. Затова и първото приложение на тази книга е обсъжданият проект на План за действие за честно и компетентно управление в сектора за сигурност, който да стане основа за промяната. Промяната в сектора за сигурност към едно икономично, но интилигентно и прозрачно управление ще е модел и мотив за използването на тези добри практики и в другите сфери на публичната власт и за преминаване към малко, компетентно и мъдро правителство. В този смисъл реформите в сектора за сигурност далеч надхвърлят по значение управлението в тази сфера- както винаги досега от промените в сектора за сигурност се влияят промените в целия публичен сектор.

Забележка:
Информационният бюлетин е достъпен в интернет-страницата на Центъра за стратегически изследвания в сигурността и отбраната до 30 юни - свободно, а от 01. юли 2009 г. – срещу абонамент.

 

 

БЮЛЕТИН

технологии, въоръжение, наука

Последен брой         

Предишни бюлетини 

1  2  3  4

 

ПРЕПОРЪЧВАМЕ

 

Пестеливата суперсила

 

Сенчестият пазар

 

Косовският възел на Балканите

 

Десетилетието. В сянката на лидери, избори и войни

 

Gudrun Krδmer: Demokratie im Islam

 

The Constitution of Liberty

 

GCHQ. The uncensored story of Britain's Most Secret Intelligence Agency

 

Новое дворянство: Очерки истории ФСБ

 

Hein G. Kiessling, ISI und R&AW

 

Alexander Rahr, „Der kalte Freund – warum wir Russland brauchen: Die Insider-Analyse“

 

"Развилки новейшей истории России". Егор Гайдар, Анатолий Чубайс

 

 

Tom Koenigs, Machen wir Frieden oder haben wir Krieg?

 

"Was Muslime wirklich denken. Der Alltag, die Extremisten, die Wahrheit dazwischen"

 

"Weniger Demokratie wagen" , Laszlo Trankovits , Verlag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

 

Kissinger H. On China. The Penguin Press, 2011. - 586 p.

 

Helmut Schmidt: Religion in der Verantwortung.

 


csr.office@yahoo.com  

2009 СИ–СМО.Всички права запазени.                                                                                         Последна актуализация

  25.06.2016