ЦЕНТЪР ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В СИГУРНОСТТА И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

CENTER FOR STRATEGIC RESEARCH IN THE FIELD OF SECURITY AND INTERNATIONAL RELATIONS


СИ-СМО

        Изследвания     Коментари     Новини     Кои сме ние     Контакт с нас     Галерия

СИГУРНОСТ

 

МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

 

 

 

 

БЮЛЕТИН

технологии, въоръжение, наука

Последен брой         

Предишни бюлетини 

1  2  3  4

 

ПРЕПОРЪЧВАМЕ

 

Джеймс Кантън, “В дълбините на бъдещето”

 

Джордж Фридман, “Следващите 100 години- геополитическа прогноза за ХХI век“

 

Tony Yudt, Das vergessene Jahrhundert”

издадена в САЩ, Германия и Швейцария, на английски и немски език

 

Ali Fathollah Nejad, “Der Iran-Konflkt und die Obama-Regierung”

 

William R. Polk, Aufstand. Widerstand gegen Fremdherrschaft- vom amerikanischen Unabhängigkeitskrieg bis zum Irak

 

Julian E. Zelizer, Arsenal of Democracy – The Politics of National Security From World War II to the War of Terrorism

 

Erics Hobsbawn , Globalisierung, Demokratie und Terrorismus“

 

Предстоящо: Theo Padnos, “Undercover Muslim”

 

Thorsten G. Schneider,Islamfeindlichkeit- wenn die Grenze der Kritik verschwimmen” /Враждебността срещу исляма- когато се размиват границите на критиката/

 

Thomas Schirrmacher, “Fundamentalismus- wenn die Religion zu Gefahr wird” /Фундаментализъм- когато религията се превърне в опасност/

 

“Русия през 21 век: образът на желаното утре”, доклад на Института за съвременно развитие /ИНСОР/

 

Алексей Кунгуров, Секретнье протоколь или Кто подделал пакт Молотова- Рибентропа

 

Brian Whitaker, “What,s Really Wrong with the Middle East” /Какво погрешно става наистина с Близкия Изток/


csr.office@yahoo.com  

  2009 СИ–СМО.Всички права запазени.                                                                                                Последна актуализация

  17.04.2011