ЦЕНТЪР ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В СИГУРНОСТТА И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

CENTER FOR STRATEGIC RESEARCH IN THE FIELD OF SECURITY AND INTERNATIONAL RELATIONS


БЮЛЕТИНИ 2018/19/20/21

 
      Изследвания     Коментари     Новини     Кои сме ние     Контакт с нас     Галерия

 

СИГУРНОСТ

МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

 

 

ИМА ЛИ АЛТЕРНАТИВА НА НЕДОСТИГА НА СРЕДСТВА ЗА ОТБРАНАТА В БЮДЖЕТ 2012?

            Симеон Николов

                                                                                       Продължава.....

 

КАК  И ЗАЩО СЕ ПРИКРИВАТ ИСТИНСКИТЕ МОТИВИ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ?

Симеон Николов

Мотивите за обединяване на Националната разузнавателна служба и Служба „Военна информация” на МО в Държавна агенция по разузнаването /ДАР/ съдържат неверни и тенденциозни твърдения, което издава умишлен стремеж за обосноваване на предложението в условия на недостатъчност на аргументите.                                                       Продължава

  

МЯСТОТО И РОЛЯТА НА ЕКСПЕРТИТЕ И ДЕФИЦИТЪТ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ВИЖДАНИЯ В ПОЛИТИЦИТЕ

Коментар на Симеон Николов

         Широко разпространена практика в развитите държави е да се разработват възможни сценарий, а при военните- операционни анализи с компютърно подпомагани учения и симулации, са по-слабо застъпени у вас. Нещо характерно за всяка по-бедна и слабо развита държава. Нашите специалисти, които отскоро работят със и в съответните структури на НАТО и ЕС по разработването на концепции и експериментиране, най-добре знаят това.    Продължава

 

 

CSR в ТВ – и радио –предавания

 

ПРЕПОРЪЧВАМЕ

 

НАКЪДЕ ОТИВА ЕВРОПА

 

МЕЖДУНАРОДНАТА ПОЛИТИКА И БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ

 

НАКЪДЕ ОТИВА СВЕТЪТ

 

 

Пестеливата суперсила

 

Сенчестият пазар

 

Косовският възел на Балканите

 

Десетилетието. В сянката на лидери, избори и войни

 

Gudrun Krämer: Demokratie im Islam

 

The Constitution of Liberty

 

GCHQ. The uncensored story of Britain's Most Secret Intelligence Agency

 

Новое дворянство: Очерки истории ФСБ

 

Hein G. Kiessling, ISI und R&AW

 

Alexander Rahr, „Der kalte Freund – warum wir Russland brauchen: Die Insider-Analyse“

 

"Развилки новейшей истории России". Егор Гайдар, Анатолий Чубайс

 

Tom Koenigs, Machen wir Frieden oder haben wir Krieg?

 

"Was Muslime wirklich denken. Der Alltag, die Extremisten, die Wahrheit dazwischen"

 

"Weniger Demokratie wagen" , Laszlo Trankovits , Verlag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

 

Kissinger H. On China. The Penguin Press, 2011. - 586 p.

 

Helmut Schmidt: Religion in der Verantwortung.

 

 

БЮЛЕТИН

технологии, въоръжение, наука

Последен брой         

Предишни бюлетини 

1  2  3  4

 


csr.office@yahoo.com  

2009 Всички права запазени.                                                                                          Последна актуализация

  07.11.2021