ЦЕНТЪР ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В СИГУРНОСТТА И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

CENTER FOR STRATEGIC RESEARCH IN THE FIELD OF SECURITY AND INTERNATIONAL RELATIONS


 

БЮЛЕТИНИ 2018/19/20/21/22

      Изследвания     Коментари     Новини     Кои сме ние     Контакт с нас     Галерия

 

СИГУРНОСТ

МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

 

ПРЕПОРЪЧВАМЕ:

„ВОЙНАТА И ДИПЛОМАЦИЯТА“

Издателство „Изток–Запад”, 2022 г., 255 стр., Цена: 19 лв.

Под общата редакция на Андрей Караславов, Любомир Кючуков и Симеон Николов.

И войната, и дипломацията са инструменти на политиката. Днес международният политически компас сочи „война“. А на дипломацията е възложено да аргументира защо войната трябва да продължи, а не да намери пътя към нейното прекратяване. Но тезата „към мир чрез война“ води единствено до жертви, разрушения и омраза. Именно затова настоящият сборник си поставя нелеката задача не да реабилитира дипломацията, а да обоснове възможността за политика, алтернативна на войната

 

НАКЪДЕ ОТИВА ЕВРОПА

Предизвикатествата пред стария континент през погледа на български дипломати

Издателство „Изток–Запад”, 2021 г., 251 стр., Цена: 15 лв.

Под общата редакция на Андрей Караславов, Любомир Кючуков и Симеон Николов.

Поглед в дълбочина на процесите и проблемите под повърхността на общоизвестното  и отвъд тривиалното, анализ на движещите сили и тенденции в политическите процеси в Европа. Сборникът е естествено продължение на публикувания през 2020 г. том „Накъде отива светът и сполучлив опит за попълване на дефицита от критичен анализ и визии за преодоляване на проблемите на една динамична и противоречива трансформация на днешния свят.

 

 

МЕЖДУНАРОДНАТА ПОЛИТИКА И БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ

Годишен анализ 2020 г. на Българското дипроматическо дружество

Обща редакция и автори: Любомир Кючуков, Симеон Николов, Андрей Караславов

Издателство „Изток–Запад”, 2021 г., 115 стр.

Динамиката през 2020 г. се опведеляше от две важнви събития: напдемията с Ковид–19 и президентските избори в САЩ. Екип от български диплромати анабизират геополитическата динамика, предизвикателствата и тенденциите в ЕС.

 

 

НАКЪДЕ ОТИВА СВЕТЪТ

Глобалният политически лабиринт през погледа на български дипломати

Издателство „Изток–Запад”, 2020 г. , 367 стр., Цена: 19.90 лв

Под общата редакция на Симеон Николов, Любомир Кючуков и Андрей Караславов

Централни теми в книгата са: Ролята на глобалните играчи и тенденции в трансформацията на световния ред; Накъде след пандемията Конвид–19?; Международни аспекти на сигурността; Балканите в сметките на глобални и регионални сили; Черноморския регион и ние; Българската дипломация вчера и днес.

Авторите дълги години са усвоявали изкустото на дипломацията и са известни на българската и международна аудитория.

 

Gordon Barrass. The Great Cold War: A Journey through the Hall of Mirrors

В политическите и научни среди във Великобритания широко се обсъжда книгата на Gordon Barrass, бивш ръководител на анилитичното управление в британското правителство и член на Обединения комитет по разузнаване. По същество Gordon Barrass се стреми да отговори на три въпроса: защо започна студената война; защо продължи така дълго и защо така и не прерастна в гореща. Той е взел интервюта от няколко десетки високопоставени участници в студената война от двете страни на глобалното противопоставяне: бившият съветник на президента на САЩ Збигнев Бжежински, министъра на отбраната Джеймс Шлезинджър, директорите на ЦРУ Роберт Уил и Робер Гейтс, съветника  на Горбачов Анатолий Черняев, шефа на разузнаването на бившата ГДР Маркус Волф и много други.

http://www.svobodanews.ru/

16.04.2009

 

Combating Terrorism Center of West Point

Dysfunction and Decline: Lessons Learned from Inside al-Qa`ida in Iraq

Изследване на Combating Terrorism Center of West Point  по развитието и

Проблемите на “Ал Кайда” в Ирак стига до извода, че поражението на терористичната мрежа в Ирак се дължи не толкова на военните успехи на САЩ, колкото на нарастналото  отхвърляне на терорситите от големи части от сунитското население. Авторите предупреждават, да не се правят прибързани изводи: Афганистан и Пакистан в никакъв снлучай не са сравними с Ирак.

www.ctc.usma.edu

 

UN tackles Iraq's disputed areas

By Jim Muir   BBC News, Baghdad

ООН изготви изследване, завършващо с предложения за намаляване на напрежението в конфликтта между араби и кюрди в Северен Ирак. "It had taken more than a year, and a great deal of expert work, to produce. The report was keenly awaited, as it is the first detailed study of its kind. (...) Details of the report have not been published. Iraqi leaders are  expected to give their observations on it and the UN hopes talks will ensue." (BBC News - 23.4.2009)

 

Fareed Zakaria, Nikolaus Busse

über die Herausforderer der USA und der westlichen Welt

Двама автори, американецът Fareed Zakaria и немецът Nikolaus Busse анализират актуалното развитие на световната политика и стигат до съвсем различни резултати. Докато “Възходът на другите”, преди всичко Китай, според Zakaria не означава свиване влиянието на Америка, то Nikolaus Busse обрисува съдбата на стария Запад в тъмни краски: започнала е епохата, в която Западът няма повече думата. За разлика от тезата на Zakaria, че трябва да се зачитат интересите и на “Другите”, Nikolaus Busse защитава единствено тезата: Ценностите на свободния свят не трябва в никакъв случай да бъдат жертвани за интересите на недемократичните държави.

Fareed Zakaria:Der Aufstieg der Anderen. Das postamerika-nische Zeitalter. Siedler Verlag, München 2009; 304 S., 22,95 €

Nikolaus Busse:Entmachtung des Westens. Die neue Ordnung der Welt.Propyläen Verlag, Berlin 2009; 304 S., 22,90 €

 

Scott Shane and Mark Mazzetti

In Adopting Harsh Tactics, No Look at Past Use

Published: April 21, 2009

Доклад на Сената на САЩ описва как техниката и методите за мъчения, известни на военните са навлезли в практиката на ЦРУ. Отговорни лица в ЦРУ не са знаели, че тех ните методи след Втората световна война са били преследвани като военни престъпления. "According to several former top officials involved in the discussions seven years ago, they did not know that the military training program, called SERE, for Survival,
Evasion, Resistance and Escape, had been created decades earlier to give American pilots and soldiers a sample of the torture methods used by Communists in the Korean War,methods that had wrung false confessions from Americans." (NY Times vom 22.4.2009)

http://www.nytimes.com/2009/04/22/us/politics/22detain.html?pagewanted=all

 

International Crisis Group

Pakistan: The Militant Jihadi Challenge

Asia Report N°164 ,March 2009

Международната кризисна група представи свое изследване върху предизвикателствата пред пакистанското правителство вследствие дейността на ислямистките групировки. "These radical Sunni groups are simultaneously fighting internal sectarian jihads, regional jihads in Afghanistan and India and a global jihad against the West. While significant domestic and international attention and resources are understandably devoted to containing Islamist militancy in the tribal belt, that the Pakistani Taliban is an outgrowth of radical Sunni networks in the country's political heartland is too often neglected."
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6010&l=1

Полковник д-р Митко Стойков

Трансформация на характеристиките на системата за сигурност

Българският екiперт разглежда въпросите на моделиране на сигурността, характеристиките на системата за сигурност, като институционалност, системност, националност, диначичност, отвореност, колективност, социален капитал, комплексност, така и политическото ръководство и експертно управление на сигурността с особено внимание върху стратегическия мeниджмънт на сигурността, управление на промените в сигурността, управление на знанието в сигурността.

Военен журнал № 1/ 2009 г. стр.98-132

 

 

 

ПРЕПОРЪЧВАМЕ

 

ВОЙНАТА И ДИПЛОМАЦИЯТА

 

НАКЪДЕ ОТИВА ЕВРОПА

 

МЕЖДУНАРОДНАТА ПОЛИТИКА И БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ

 

НАКЪДЕ ОТИВА СВЕТЪТ

 

Пестеливата суперсила

 

Сенчестият пазар

 

Косовският възел на Балканите

 

Десетилетието. В сянката на лидери, избори и войни

 

Gudrun Krämer: Demokratie im Islam

 

The Constitution of Liberty

 

GCHQ. The uncensored story of Britain's Most Secret Intelligence Agency

 

Новое дворянство: Очерки истории ФСБ

 

Hein G. Kiessling, ISI und R&AW

 

Alexander Rahr, „Der kalte Freund – warum wir Russland brauchen: Die Insider-Analyse“

 

"Развилки новейшей истории России". Егор Гайдар, Анатолий Чубайс

 

Tom Koenigs, Machen wir Frieden oder haben wir Krieg?

 

"Was Muslime wirklich denken. Der Alltag, die Extremisten, die Wahrheit dazwischen"

 

"Weniger Demokratie wagen" , Laszlo Trankovits , Verlag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

 

Kissinger H. On China. The Penguin Press, 2011. - 586 p.

 

Helmut Schmidt: Religion in der Verantwortung.

 


csr.office@yahoo.com  

  2009 Всички права запазени.                                                                                             Последна актуализация

  08.12.2022