ЦЕНТЪР ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В СИГУРНОСТТА И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

CENTER FOR STRATEGIC RESEARCH IN THE FIELD OF SECURITY AND INTERNATIONAL RELATIONS


БЮЛЕТИНИ 2018/19/20/21/22/23/24

 

 
      Изследвания     Коментари     Новини     Кои сме ние     Контакт с нас     Галерия

СИГУРНОСТ

МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

 

„ЗАГАДКАТА КИТАЙ В НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД“

Симеон Николов 08.06.2024

При последното си идване в България Борислав Сретков представи петата си поредна книга и трета такава за Китай пред тесен приятелски кръг, без присъствие на журналисти и медии. Неговите книги са разпространени в 75 национални библиотеки и в 120 университети по света. Българската национална библиотека, чието ръководство цени особено този автор, приюти в прекрасната си сграда неговите привърженици за отбелязване на празника на българската писменост и представянето на новата книга.

Успехът на досегашните четири книги е безспорен. Две от тях са преведени на английски и немски. Високо оценени са не само от най–престижни научни институти в света, но и от най–изтъкнатите китаисти и от администрациите на някои президенти. Не можем да сравняваме обаче, първите две книги за Китай  с книгите „През очите на Карл Маркс“ и „Парите, Инфлацията и Игрите на финансовите пазари“, те са много различни, но настоящият сборник от статии озаглавен „Загадката Китай в новия световен ред“ е върхът на „трилогията“ за Китай.

Идеята за третата книга за Китай се роди на миналогодишната приятелска среща, на която обсъждахме и някои актуални международни проблеми и логично стигнахме до ролята на Китай при формирането на нов многополюсен свят и до това, че в България няма информация и коментари  по много от тези въпроси, както и сериозни научни публикации, няма и разбиране за процесите и проблемите в тази световна сила, която ще влияе на бъдещето на света.

Повечето от статиите в този сборник  бяха публикувани на два сайта едновременно: expert-bdd.com, издание за Международна политика и сигурност и csr-bg.com на  Центъра за стратегически изследвания. Съдейки по броя на прочитанията им интересът на читателите беше особено голям, въпреки че някои теми бяха специфични като „Войната за чипове….“ или анализите във финансово–икономическата област. Рекорден брой прочитания имаше на статиите „Генералски кадрил сред военното командване в Китай–корупция, шпионаж и тайната на  възхода на Си.“, както и на  „Защо Китай се въоръжава и отговорът на САЩ“., или на  „Борбата за интернационализация на китайския юан“ и „Китайската пенсионна система– успех и предизвикателство: Китай ще остарее преди да забогатее“.

Заключителният раздел „Какво очакваме от Китай в близко бъдеще“ не е бил публикуван досега.  В него се прави задълбочен анализ на тенденциите в икономическото развитие, надпреварата със САЩ, новите приоритети в науката и иновациите, мощното им финансиране и т.н. и е най–вече опит да се погледне в бъдещето, не само в Китай, а в света. Освен уважение към някои впечатляващи резултати се чувства и тревогата на автора от някои трудности.  Използвана е огромно количество информация, подкрепена с примери, конкретни данни, изводи и прогнози за следващите десетилетия.  „В Новата парадигма "следва да се влезе и участва със Знание, нови технологични подходи, нови пари, нови енергийни източници, нови материали, нов транспорт, ново мислене, нови професии, нова фармацевтика и най-вече с човечност, отбелязва авторът. Той прави прогнозата, че «Пекин не артикулира военни заплахи, но най-късно през 2030 година би се опитал от позицията на силата да диктува някои правила и на първо място правилата на мирно съвместно съществуване и сътрудничество в Новия Световен ред». Разделът завършва философски с препоръки към младите хора.

За отбелязване е рекордно краткия срок за написването на тези 25 статии, като се има предвид високо експертния им характер и лавината от специфична информация в тях.

Важен е моментът, в който се появява тази книга. В ситуацията на риск от глобален конфликт, взаимно демонизиране, заплаха от предстояща ядрена катастрофа, разпадащ се световен ред и постепенно формиране на нови съюзи. И тук е важна ролята на различните региони в света, както и  факторите при формирането на нов световен ред– геополитически, военни, икономически и идеологически.

Широкият кръг от теми, които е избрал авторът,  демонстрира дълбоко познаване на проблемните точки и кризисни процеси и евентуалните последствия от тях както в Китай, така и в глобален мащаб, както в международните отношения, така и в тенденциите в технологичното развитие и в икономиката, както във финансовата и военната област. Всички те в една или друга степен предопределят по–нататъшното развитие на Китай, а от там  и на влиянието му в бъдещия многополюсен свят.

Трудно е да се определи, коя тема е по–интересна или по–важна. Така например например „Мозъчният тръст на китайската ядрена програма, завесата над веригите за доставки и кой печели от неработещите западни санкции“ или „Как Китай печели глобалната война за „Белите диаманти“ или „Китайската стратегия за издигане на страната до Иновационна и Научна суперсила.“

Глобалната среда за сигурност става все по–сложна в геополитически, военен и икономически план. Сложността изисква висока експертиза и авторът в това отношение ни показва, как можем да дешифрираме ставащото. Авторът се придържа към фактите, тезите му са подкрепени с факти, а не с емоции, както е в политиката или медийните публикации.

В книгата е компресирана толкова много информация, че тя би трябвало да бъде задължителна за всеки дипломат, политик, икономист. Препоръчително е да бъде ползвана в МВнР и конкретно в Дипломатическия институт, както и в университетите със  специалности- международни отношения, икономика, финанси. Но би била твърде „висока топка“ за повечето депутати в българския Парламент, съдейки какви лица се готвят да влязат в него. 

Това не е просто една книга за Китай. Това е първо изследователски труд по най–сложни и актуални въпроси на настоящето и бъдещето  с научна стойност и второ, именно затова може да бъде и един вид учебник. Последната книга за Китай на Борислав Сретков няма аналог и в света. Но в България се повтаря едно поведение на българите, известно от десетилетия, когато наши таланти биваха признавани едва когато излязат в чужбина /вижте колко портрети на български оперни певци има във Виенската опера/, докато тук сме склонни да неглижираме всичко и понякога дори нямаме културата да изпратим едно писмо с благодарности за подарените ти книги! А какво остава да ги оцениш!

На срещата Борислав Сретков разви увлекателно тезите си за конфуцианството, за ролята на знанието, за факторите, определящи бъдещето на една нация, за ролята на културата и др.  Той прочете и някои цитати от трите си книги за Китай в подкрепа на тезите си.

Авторът показва умение да отстоява позиции! А в днешно време това става все по–трудно в официалните медии, докато книгите  остават единственото малко по–свободно поле /изключвайки някои издателства разбира се/, за отстояване на мнение и истини. А колкото по–истинска е една истина , толкова повече прилича на дързост.  Можем само да пожелаем на Борислав Сретков да продължи с дързостта си!

Добрата книга е скъпоценна съкровищница. Отваряйте я понякога, когато имате нужда или въпроси.

 

ЗАГАДКАТА КИТАЙ В НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД

Борислав Сретков

Издание 2024 г.

„Бедността  не е социализъм. Ние трябва да развиваме социализма и да достигнем социализъм, който действително превъзхожда капитализма. Първо трябва да оставим зад себе си социализма на бедността, въпреки че цял свят говори, че ние строим социализъм, ние бихме могли да говорим със сигурност за социализъм едва в средата на следващия век, когато достигнем нивото на умерено развитите страни и твърдим, че социализмът е действително превъзхождащ капитализъм и това, че ние действително сме изградили социализъм. „

                        Дън Сяопин, 1987 г.

„Съревнованието за национална сила също е една конкуренция за таланти. Който може да привлече най–добрите таланти, ще има предимство в това съревнование.“

                        Си Дзинпин, 2022 г.

„Борбата за господство при полупроводниците е една от най–важните теми в геополитиката, защото става въпрос за национална сигурност и икономическо благоденствие. Но тази борба е една от най–малко разбираните.“

                        Andrew McAfee, Sloan MIT School of Mdndgement, USA

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 П Р Е Д Г О В О Р....5

1.    К И Т А Й в криза, но и с успехи през 2023 година.....6

2.    Китай категорично ще се отвори: как Китай посрещна смъртта на 68 годишния бивш премиер Ли Къцян......18

3.    Зад кулисите: Кадрови земетръс сред висшето политическо и военно ръководство  в Китай и войните в технологии и финанси.....25

4.    Генералски кадрил сред военното командване в Китай– корупция, шпионаж и тайната на възхода на Си. ......33

5.    “Мозъчният тръст” на китайската ядрена програма, завесата над веригите за доставки и кой печели от неработещи западни санкции....41

6.    Как Китай печели глобалната война за “Белите диаманти”.  ....50

7.    Защо президентите на Китай и САЩ се срещнаха на 15 ноември в Сан Франциско......57

8.    Тайните на държавния капитализъм в Китай.......73

9.    Китайската пенсионна система - успех и предизвикателство: “Китай ще остарее преди да забогатее”.....85

10.   Защо Китай се въоръжава и отговорът на САЩ..... 93

11.   Китай - 10 години по “Новия Път на Коприната” и как би отговорила Европа  ....110

12.   “Морският Път на Коприната” - Зависимост и рискове за Европа ...115

13.   ТАЙВАН В ЦЕНТЪРА НА ГЛОБАЛНОТО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ ..125

14.   Предстоящите избори в Тайван и последствията за света и Европа  ...141

15.   Китайската стратегия за издигане на страната до Иновационна и Научна Суперсила......158

16.   НЕРАВЕНСТВОТО...... 165

17.   “ВОЙНАТА  ЗА  ЧИПОВЕ“ КАТО ЧАСТ ОТ ЕДНА ПО–ГОЛЯМА ВОЙНА.....178

18.   “ВОЙНАТА ЗА ЧИПОВЕ”- втора част....196

19.   “Войната за чипове” – Трета част.......219

20.   Взаимна слабост и уязвимост сближават Китай и САЩ.....239

21.   Омагьосаният кръг на пазара на недвижими имоти в Китай и държавата  ....250

22.   Китай срещу промените в климата и в конкуренция при възобновяемите енергии..... 264

23.   Борбата за интернационализация на китайския юан....... 276

24.   Войната срещу американския долар.....302

25. Какво да очакваме от Китай в близко бъдеще ....328

 

Мнение на читател:

Както и в предишните книги на Борислав Сретков се наслаждавам на неговото умение за точен анализ, улавящ събитията в перфектния тайминг и разкриващ в дълбочина взаимовръзките между отделните динамични процеси в нашия свят на глобално противопоставяне и борба за икономическо надмощие и контрол между САЩ и Китай.

«Ние трябва да обядним на своите внуци, че поради революцията конкретно в чиповете, децата, които се раждат през 2023–2024 година, в годината, когато биха започнали работа, 90% от съществуващите днес професии няма да ги има на бъдещия трудов пазар. Или само 10% от днешните професии и съответстващи им квалификации и специализирани знания и лична подготовка ще бъдат актуални за тях и всички останали професии предстои да изникнат в хода на информационната и дигитална революция, която предстои в глобалния свят. При товна тя върви с пълна сила и ключовата технология, която променя света и живота ни е  Изкуствения интелект.

Така, както са го замислили да управляват бъдещия свят и поколенията, родени след 2000 –та година, сегашните социални и бизнес архитекти от Пекин, Вашингтон, Лондон, Москва и Анкара и Рим, няма да стане. Всички те работят със старо мислене, стари модели, основаващи се на йерархии и контрол в тях. В поколенията, които се раждат, ще се появят «мозъци» с тотално нови революционни практически идеи и може би точно както «бащите»  на компании като Texas Instruments, ASML, NTT, NEC, Infinion, Samsung, те ще разберат, че не е важно да произвеждащ чипове и компютри и системи с изкуствен интелект за да убиваш или дори само да плашиш и травмираш най–ценното на тази уникална планета – Човека! А да го учиш и да го радваш и да го цениш, пък ако имаш сърце и да го обучаш без да очакваш нещо от него»

Завършвам с това като визия за бъдещето благодарение на този човек– Борислав Сретков, извоювал си позицията на един от най–добрите китаисти в Европа и международник от голяма класа, с който можете да обсъдите всички въпроси, които Ви вълнуват.

                        Пламен Иванов

 

 

 

CSR в ТВ – и радио –предавания

 

ПРЕПОРЪЧВАМЕ

 

Пестеливата суперсила

 

Сенчестият пазар

 

Косовският възел на Балканите

 

Десетилетието. В сянката на лидери, избори и войни

 

Gudrun Krδmer: Demokratie im Islam

 

The Constitution of Liberty

 

GCHQ. The uncensored story of Britain's Most Secret Intelligence Agency

 

Новое дворянство: Очерки истории ФСБ

 

Hein G. Kiessling, ISI und R&AW

 

Alexander Rahr, „Der kalte Freund – warum wir Russland brauchen: Die Insider-Analyse“

 

"Развилки новейшей истории России". Егор Гайдар, Анатолий Чубайс

 

Tom Koenigs, Machen wir Frieden oder haben wir Krieg?

 

"Was Muslime wirklich denken. Der Alltag, die Extremisten, die Wahrheit dazwischen"

 

"Weniger Demokratie wagen" , Laszlo Trankovits , Verlag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

 

Kissinger H. On China. The Penguin Press, 2011. - 586 p.

 

Helmut Schmidt: Religion in der Verantwortung.

 

 

БЮЛЕТИН

технологии, въоръжение, наука

Последен брой         

Предишни бюлетини 

1  2  3  4

 


csr.office@yahoo.com  

2009 Всички права запазени.                                                                                          Последна актуализация

  15.06.2024