ЦЕНТЪР ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В СИГУРНОСТТА И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

CENTER FOR STRATEGIC RESEARCH IN THE FIELD OF SECURITY AND INTERNATIONAL RELATIONS


БЮЛЕТИНИ 2018/19/20/21

 
      Изследвания     Коментари     Новини     Кои сме ние     Контакт с нас     Галерия

 

СИГУРНОСТ

МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

 

Изпитанията пред Европа са тест и за България

Симеон Николов, 16.05.2021

Динамиката на трансформационните процеси, които протичат днес в света и променят неговото бъдеще, ни принуждава да си дадем сметка в каква голяма степен  е нужно умение за вземане на перспективни решения за излизане от сложни международни проблеми и защита на националния интерес. Със сигурност България разполага с необходимия затова експертен потенциал. Друг е въпросът, доколко и как той бива използван, дали политиците и управляващите се вслушват в него и дали политическо късогледство и дребнотемие не отблъскват и не разпиляват натрупванията на интелектуален и професионален опит. На тези мисли навежда очакваната в близките дни втора поред книга, наситена с много анализ, оценки и предложения, под заглавие „Накъде отива Европа– предизвикателствата пред Стария континент през погледа на български дипломати” на издателство „Изток–Запад”.  През есента на миналата година се появи първата книга със заглавие „ Накъде отива светът – глобалният политически лабиринт през погледа на български дипломати”. Автори на двете книги са 13 изявени български дипломати, заемали различни длъжности –  вицепремиер и министър на външните работи, заместник–минстри, посланици, високопоставени представители в органите на ООН и ЕС, всичките членове на Българското дипломатическо дружество.

В дългата си история Европа отново е изправена пред сериозни предизвикателства и професор д–р Динко Динков, автор на предговора, с право отбелязва, че „осмислянето на изпитанията е създало съкровищница от мъдрости, които подхранват надеждата, че Европа може да бъде фактор, който да предотврати човечеството да се унижи в такава степен, че да се самоунищожи” и предупреждава, че основанията за тревоги са сериозни. Днешното поколение европейци не познават идеите на бащите основатели на ЕС. А мнозина се опитват да обяснят процесите в света със стари понятия като Изток и Запад. Съдържанието на тези понятия обаче, е вече съществено променено.

Авторите на книгата „Накъде отива Европа” се фокусират върху 4 основни теми обособени в съответните раздели: 1. ЕС–напред към повече интеграция или назад към националните държави. 2. ЕС– глобален играч: амбиции и реалност. 3. Европейската сигурност в един все по–несигурен свят. 4. ЕС на Изток от Запада. Логично предизвикателствата водят най–често към две понятия– несигурност и шансове: шансовете за автономна отбрана, контрол на въоръженията, какво следва в Черно море, Мястото на Турция и т.н.  

Най–големите предизвикателства пред ЕС са породени от глобалните промени в баланса на силите, нарастващата взаимовръзка между климатични промени, енергийни източници и съперничество за ресурси, все по–силното обвързване между военно–политическите и икономическите проблеми, справяне с неравенствата и нахлуващата нова технолигична революция, която може в кратки срокове да промени надмощието на една или друга велика сила в света. Един свят на нарастваща комплексност, несигурност и бързи промени неизбежно налага преосмисляне на външната политика на ЕС, ако иска да се превърне в самостоятелен глобален играч. Подготвяният «Стратегически компас» ще допринесе за развитие на способности, а «Анализът на заплахите» ще даде перспективи на териториалната отбрана.  Не случайно висшият представител на ЕС по външна политика и сигурност Йозеп Борел говори за спешна нужда ЕС «да намери своето място в свят, в който политиката все повече носи отпечатъка на грубата сила».

Слабостите от геополитически характер, които пречат на ЕС са: неспособността за самостоятелна и независима политика, поради което действа под своите възможности; липсата на тежест и влияние във важни региони и конфликти; съществуващата технологична зависимост от други държави.

Слабостите от вътрешен характер се откроиха през последните години най–вече в липсата на единство и солидраност между страните–членки. Тест за запазване на едниството ще бъде изпълнението на Плана за възстановяване от кризата след «Ковид–19». На второ място, Европа е изправена пред належаща нужда от реформи. Конференцията за бъдещето на Европа трябва  да отвори пътя към промени, но и да излъчи нови идеи. Третата слабост е в сепаратизма и евроскептицизма. Четвъртата слабост е липсата на лидери, които да инициират процеси и убедително поведат обществата към необходимите промени. На фона на всички други проблеми единството на ЕС тепърва ще бъде поставено на изпитание от т.н. «Зелена сделка». В експертната разработка от март 2021 г, поръчана от Европейския съвет за външни отношения (ECFR), се предупреждава за „дълбоки геополотически последици”, ако Зелената сделка бъде изпълнена. Стратегията на ЕС за водород е решаваща стъпка към изграждането на ефективна европейска водородна икономика и декарбонизиране на Европа, но тя  ще стане и по–зависима от доставките на редки метали и минерали, които почти нямат заместители, а са необходими за новите технологии и производство на чиста енергия, но се намират на малко места или единствено в Китай.

Всички тези процеси пряко ще засегнат и България  само в следващите 10 години, а още повече в периода 2030–2050 г. Ние продължаваме да изнасяме суровини, вместо  своевременно да преминем към производство на продукти с по-високо ниво на добавена стойност. За да посрещнем геополитическите и икономически рискове ни трябва една обновена високопрофесионална дипломация. Нужна е коренна промяна във всички области и активно равностойно участие при вземането на решения в Брюксел със свои идеи, предложения и проекти, защитаващи първо националния ни интерес, ако искаме да останем на картата  на една мирна и просперираща Европа.

Прегледът на аналитични центрове за рисковете  и предизвикателствата през 2021 г. , както и на българските дипломати в книгите «Накъде отива светът»  и «Накъде отива Европа», така и на доклада на Националния разузнавателне съвет на САЩ Global Trends 2040, показват голяма степен на съвпадение на прогнозите, макар в някои случаи да са степенувани различно. В някои случаи събитията изпреварват прогнозите, показателни за което са процесите в западноевропейските страни и отсъствие на равновесие на международната система. Събитията и изострената реторика между САЩ и Русия подкрепят тенденцията за увеличаване на рисковете от конфликти.

Свидетели сме на процес на нарастване на хибридизацията на конфликтите в света и универсиализацията на бойното пространство. Рисковете и заплахите стават все по–сложни, което изисква надеждно прогнозиране и разбиране на същността и посоките на еволюиране, особено, как би могъл да се интернационализира един конфликт, каквито предпоставки видяхме наскоро в Либия и Южен Кавказ– Нагорни Карабах. Европейските държави вече имат добри резултати в разработването на индикатори за ранно предупреждение за кризи и конфликти, контратероризъм, антипиратство и хибридни заплахи, които могат да бъдат надградени и адаптирани.

Както ЕС, така и една държава като България трябва да имат свои предварително  разработени сценарии за конфликти и кризи. А за това се изисква откровен анализ на уязвимите места в нашите общества. Важен момент е съгласуването на съвместна оценка  на гражданско–военните способности, предвид на това, че днес сигурността не се обезпечава само във военно отношение или само от МО. Военната компонента няма да е доминиращата в бъдещите конфликти, което не значи, че трябва да се подценява, защото тази фаза от него е решаваща. Необходими са осъзнати превантивни действия, без паразитните твърдения, че някои друг ще ни пази, или „това не може да се случи”, или „за това точно сега нямаме пари” и т.н. и т.н. Европейска държава никога няма да има самостоятелно достатъчни ресурси за да посрещне и отрази външна заплаха. Но всяка страна–член трябва да развива своите дипломатически, икономическки и военни ресурси. Технологичното и информационно превъзходство ще бъде особено важно предвид на бъдещите конфликти, но битката ще е главно за умовете и сърцата на хората. България трябва да намери по–широко място и достъп  в съответствие с възможностите си на определените нива на управление на сигурността и отбраната в Европа и в проектите по линия на всички инструменти и програми, защото обединяването и споделянето на ресурси, паралелно с приоритизиране на целите ще става все по–необходимо след очакваната икономическа криза и  последствията от пандемията „Ковид–19”.

 

 

CSR в ТВ – и радио –предавания

 

 

ПРЕПОРЪЧВАМЕ

 

Пестеливата суперсила

 

Сенчестият пазар

 

Косовският възел на Балканите

 

Десетилетието. В сянката на лидери, избори и войни

 

Gudrun Krδmer: Demokratie im Islam

 

The Constitution of Liberty

 

GCHQ. The uncensored story of Britain's Most Secret Intelligence Agency

 

Новое дворянство: Очерки истории ФСБ

 

Hein G. Kiessling, ISI und R&AW

 

Alexander Rahr, „Der kalte Freund – warum wir Russland brauchen: Die Insider-Analyse“

 

"Развилки новейшей истории России". Егор Гайдар, Анатолий Чубайс

 

Tom Koenigs, Machen wir Frieden oder haben wir Krieg?

 

"Was Muslime wirklich denken. Der Alltag, die Extremisten, die Wahrheit dazwischen"

 

"Weniger Demokratie wagen" , Laszlo Trankovits , Verlag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

 

Kissinger H. On China. The Penguin Press, 2011. - 586 p.

 

Helmut Schmidt: Religion in der Verantwortung.

 

 

БЮЛЕТИН

технологии, въоръжение, наука

Последен брой         

Предишни бюлетини 

1  2  3  4


csr.office@yahoo.com  

2009 Всички права запазени.                                                                                          Последна актуализация

  22.06.2021