ЦЕНТЪР ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В СИГУРНОСТТА И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

CENTER FOR STRATEGIC RESEARCH IN THE FIELD OF SECURITY AND INTERNATIONAL RELATIONS


          Изследвания     Коментари     Новини     Кои сме ние     Контакт с нас     Галерия

 

СИГУРНОСТ

 

МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

 

НОВИ КНИГИ

КГБ В БЪЛГАРИЯ- Сътрудничеството между съветските и българските тайни служби 1944-1991 г., Йордан Баев, Монография, Военно издателство 2009 г., 351 страници

Монографията “КГБ в България. Сътрудничеството между съветските и българските тайни служби 1944-1991 г.” е резултат от 12-годишни проучвания на автора доц;ент доктор Йордан Баев в архивите на Държавна сигурност, при които са разкрити и анализирани над 15 000 документа по изследваната тема. В предлагания труд  са изпхолзвани също голям брой нови документи от бългжарски политически, дипломатически и военни документални колекции, както и от американски, британски, руски и други чуждестранни архиви. Проучени са и около 300 документални, мемоарни, справочни, научни и научно-популярни публикации по история на тайните служби.

 

Книгата представя за пръв път новоразкрита информация за:

- над 110 представители на съветските тайни служби в България от края на Втората световна война до разпадането на Съветския съюз;

- близо 50 двустранни споразумения, протоколи Ии перспективни планове за сътрудничестнво между КГБ иИ Държавна сигурност;

- над 240 съвместни разузнавателни и контраразузнавателни операции;

- над 1100 секретни справки на КГБ, получени в София през 60-те-80-те години на ХХ век;

- близо 80 оперативно-технически изделия на КГБ, използвани от българските тайни служби.

 

Книгата представлява добросъвестно изследване, извършено по всички правила  на историческата наука, но вм същото време е написана увлекателно и представлява интерес за широк кръг читатели, интересуващи се от проблемите на комунистическото пинало и от практиката на разузнавателните служби.

 

 

 

БЮЛЕТИН

технологии, въоръжение, наука

Последен брой         

Предишни бюлетини 

1  2  3  4

 

ПРЕПОРЪЧВАМЕ

 

Пестеливата суперсила

 

Сенчестият пазар

 

Косовският възел на Балканите

 

Десетилетието. В сянката на лидери, избори и войни

 

Gudrun Krämer: Demokratie im Islam

 

The Constitution of Liberty

 

GCHQ. The uncensored story of Britain's Most Secret Intelligence Agency

 

Новое дворянство: Очерки истории ФСБ

 

Hein G. Kiessling, ISI und R&AW

 

Alexander Rahr, „Der kalte Freund – warum wir Russland brauchen: Die Insider-Analyse“

 

"Развилки новейшей истории России". Егор Гайдар, Анатолий Чубайс

 

 

Tom Koenigs, Machen wir Frieden oder haben wir Krieg?

 

"Was Muslime wirklich denken. Der Alltag, die Extremisten, die Wahrheit dazwischen"

 

"Weniger Demokratie wagen" , Laszlo Trankovits , Verlag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

 

Kissinger H. On China. The Penguin Press, 2011. - 586 p.

 

Helmut Schmidt: Religion in der Verantwortung.

 

 


csr.office@yahoo.com  

2009 Всички права запазени.                                                                                          Последна актуализация

  25.06.2016